A) Rozdział I Księgi Wiatrów
Composed By [1’40” – 1’30”] – Felakutiego*
Composed By [3’28”] – Wojciech Waglewski

B) Rozdział II Księgi Wiatrów
Composed By [2’30”] – Anonimowego Kompozytora Średniowiecznego*
Composed By [7’00”] – Jacek Ostaszewski

W grudniu 1982 Osjan w składzie: Waglewski, Ostaszewski, Kurtis i Nowakowski nagrał album Roots. W 1983 roku z Osjanem rozstał się uczestniczący do tego czasu w koncertach Tomasz Hołuj, który w 1984 wyemigrował do Szwecji. Po 1985 (wyjazd Kurtisa do USA) aktywność zespołu zaczęła spadać.

Kup w serpent.pl

Spotify