1. „Intro”
  2. „Solidariti dub”
  3. „Równe prawa”
  4. „Wolny naród”
  5. „Nie poddawaj”
  6. „Fajka pokoju”
  7. „Legend dub”
  8. „Ile mil”
  9. „Wolność”
  10. „Psalm 125”
  11. „Złoty tron”