1. „Rozdział I” (J. Ostaszewski) 10:13
  2. „Rozdział II” (Z. Kaczmarski) 8:53
  3. „Rozdział III” (J. Ostaszewski) 11:05
  4. „Rozdział IV” (T. Hołuj) 4:17
  5. „Rozdział V” (M. Kurtis) 4:12

Jacek Ostaszewski – flety proste, kayakum, kontrabas, instr. perk., vocal
Tomasz Hołuj – finger piano, ksylofon, garnki strojone z Olkusza, instr. perk., vocal
Zygmunt Kaczmarski – skrzypce, instr. perk., vocal
Dimitrios „Milo” Kurtis – sitar, instr. perk., vocal
Radosław Nowakowski – bongosy, instr. perk., vocal

Kup w serpent.pl